wydrukowane przez https://storkobenhavn-nord.city-map.dk/city/db/417103020006

Program kinowy 01.08.2021:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!