Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Tegnestuen Raadvad, arkitekter MAA.