Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van pt-trading ApS.