Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Poul Andersen.