Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van O. A. Jensen.