Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Hans Christian Raun.