Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van H. P. Læder.