Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Finn Holm-Jørgensen.