Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van El-vagten.