Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Ebbe Dalsgaard A/S.