Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Deigaard-Nielsen, Kriminal- og politiuddannede efterforskere.